Lesvoorwaarden

Algemene lesvoorwaarden

 • Om lessen te mogen volgen dient men lid te zijn van de vereniging waar de lessen afgenomen worden. Zonder lidmaatschap van de betreffende vereniging is het niet mogelijk om lessen te volgen.
 • Een lesuur duurt 50 minuten een half lesuur 25 minuten.
 • Zonder tegenbericht gaat de les altijd door. Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met de train(st)er.
 • De lessen worden gegeven volgens vastgestelde data. Deze data kunt u vinden op de website van de club of in de Sports Team Tennis app.
 • Tijdens het zomerseizoen worden er maximaal 2 lessen ingehaald. Tijdens het winterseizoen worden er maximaal 3 lessen ingehaald. De inhaallessen worden normaliter aangeboden in de weken aansluitend op de laatste reguliere lesweek. Indien nodig kan er voor de inhaallessen uitgeweken worden naar de schoolvakanties. Geplande inhaallessen worden niet nogmaals ingehaald.
 • Indien een reguliere les niet kan doorgaan, kan de train(st)er besluiten tot een alternatieve lesvorm (o.a. in de vorm van videoanalyse, theorieles of conditietraining). Deze les staat dan gelijk aan een reguliere les.
 • Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen (op basis van leeftijd, niveau, aantal lesjaren en/of andere relevante criteria).
 • Indien een bepaalde groep niet vol is, kunnen er wijzigingen aangebracht worden in de lesduur, het aantal lessen of in het lesgeld. Bij een afwijking in groepsgrootte van meer dan 1 persoon zal dit in onderling overleg gebeuren.
 • In geval van blessures, ziekte, vakanties, verhuizing, etc. volgt er géén restitutie van het lesgeld. Gemiste lessen (waarbij cursist zich ook heeft afgemeld bij de trainer) door in dit artikel eerder genoemde redenen kunnen uitsluitend ingehaald worden binnen een andere groep mits er daarvoor ruimte aanwezig is en de homogeniteit van de betreffende groep niet wordt aangetast. Dit kan alleen als de betreffende trainer akkoord is.
 • Bij absentie dient men zich bij de train(st)er af te melden.
 • In geval van langdurige afwezigheid is het in overleg met de trainer/trainster mogelijk de lessen over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau. Mocht dit niet mogelijk zijn zal er geen restitutie plaats vinden.
 • De trainers van Sports Team Tennis zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 • Betaling van de verschuldigde lesgelden zal plaatsvinden door middel van een automatische incasso. Verschuldigde lesgelden dienen binnen 14 dagen na dagtekening betaald te worden. De automatische incasso vind plaats in de 2e lesweek van het betreffende seizoen.
 • Indien afgesproken is om de betaling in meerdere termijnen te voldoen gaat men er mee akkoord dat het volledige factuur bedrag uiteindelijk voldaan moet worden. Ongeacht of de cursist voortijdig de les activiteit staakt. Er blijft een betalinsgverplichting bij voortijdige staking van de lessen.
 • Niet tijdige betaling van de lesgelden kan uitsluiting van de tennislessen tot gevolg hebben. De volledige betalingsverplichting blijft dan wel behouden.
 • Bij terugtrekking binnen 72 uur voor aanvang van de eerste les blijft het volledige lestarief verschuldigd tenzij anders overeen gekomen met Sports Team Tennis.
 • Onlosmakelijk onderdeel van deze lesvoorwaarden zijn de privacyvoorwaarden hieronder.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voor ziet zal Sports Team Tennis de beslissing nemen.

Extra lesvoorwaarden ZLTC De Drie Heugels (DDH)

 • Cursist dient bij aanvang van de eerste tennisles lid te zijn van DDH waar de tennislessen gevolgd zullen worden. De inschrijving voor tennisles houdt niet automatisch een lidmaatschap bij de vereniging in. Lidmaatschap van de vereniging dient men zelf bij de vereniging te regelen. Het niet lid zijn van de vereniging kan reden zijn voor uitsluiting van verdere deelname aan de tennislessen. In dat geval volgt géén restitutie van het lesgeld. Het opzeggen van het lidmaatschap dient men ook zelf te regelen en is cursist zelf verantwoordelijk voor.

Extra lesvoorwaarden Schiedamse Lawntennis Vereniging (SLV)

 • Cursist dient bij aanvang van de eerste tennisles lid te zijn van SLV waar de tennislessen gevolgd zullen worden. De inschrijving voor tennisles houdt niet automatisch een lidmaatschap bij de vereniging in. Lidmaatschap van de vereniging dient men zelf bij de vereniging te regelen. Het niet lid zijn van de vereniging kan reden zijn voor uitsluiting van verdere deelname aan de tennislessen. In dat geval volgt géén restitutie van het lesgeld. Het opzeggen van het lidmaatschap dient men ook zelf te regelen en is cursist zelf verantwoordelijk voor.

Aanvullende lesvoorwaarden vanwege corona

Wat gebeurt er als de maatregelen strenger worden? Laten we hopen dat dit niet gaat gebeuren maar we moeten het helaas toch benoemen. Corona is nog niet uit de wereld. Het kan zelfs zijn dat wij wederom met maatregelen te maken krijgen.

Als er door de overheid strengere maatregelen genomen moeten worden dan zullen wij per maatregel bekijken per periode waarover de maatregelen worden gesteld wat we met de gemiste lessen zullen doen. Dit zal altijd in overleg met het bestuur van de club gaan.

Privacyvoorwaarden

Wij gebruiken PLANMYSPORT voor onze administratie en communicatie. Voor het vastleggen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens gelden de volgende privacyvoorwaarden.