Zoals je ziet hebben we onze website flink vernieuwd. We gaan nu de puntjes op de i zetten voor wat betreft de teksten. Als dat klaar is, openen we de inschrijving voor de zomerlessen.